Heden – en mötesplats för hela Göteborg

Med sitt unika centrala läge är Heden redan idag tillgänglig för många, och visst finns det en hel att göra där. Men trots det så upplevs Heden som ganska öde, blåsig och otrygg. Vi tror att Heden kan vara så mycket mer. Vår idé innebär att med nya bostäder utveckla Heden till en trygg och inspirerande mötesplats med idrotten som samlande kraft. Områdets identitet som en plats för idrott, evenemang och hälsa kan utvecklas och bli något som vi kan vara stolta över. En välkomnande plats som lever under hela året.

Fotbollsytor

Fotbollen ska fortsätta att ha en självklar plats på Heden. Planerna är samlade och en mer flexibel plan planeras nedsänkt i Cirkeln mitt på tomten.

Cirkeln

Motionsslinga, padel, tennis, idrottsplan, isbana, utomhusbassäng, åskådarplatser

Förskola och PEP park

Förskola med en gård med utpräglad grönska och plats för pedagogisk lek.
Utomhusgym kombinerat med lekplats och möjlig att nyttja som skolgårdsmiljö.

Bostäder

Fyra bostadshus med 1200 lägenheter. Service för boende och besökare i bottenvåningarna – apotek, leveransställe, vårdcentral, omklädningsrum, offentliga toaletter.

Idrottslabbet

Gym, idrottsmedicin, löplabb, sjukgymnastik m.m.

Eventhörnet

Scen och plats för tillfälliga evenemang, festivaler etc.

Flexibel zon

Plats för tillfälliga evenemang, festivaler, konstutställningar, mobil grönska etc.

Kunskapscentret

Mötesplats mellan idrott, lärande och kunskap.

Matbazaaren

Mat- och dryckeskultur samlas tillsammans med Lasse på Heden i ett kluster och stärker destinationen.

Oasen

Viloplatser, odlingslotter, hundrastplats, dansbana

Hedens lustgårdar

Naturpark, olika biotoper, lekytor, ätbar grönska och vatteninslag

Mobilitetshub

Hit anländer man från hela Göteborg med buss, spårvagn, cykelparkering, styr & ställ eller elspark