Heden är en plats som berör många och vi tror att den hade kunnat utnyttjas bättre än idag. I serien ”Röster om Heden” får du träffa några personer som har en stark koppling till Heden.

Del 1: Dennis Andersson, generalsekreterare Gothia Cup

Del 2: Fredrik Andersson, generalsekreterare Partille Cup

Del 3: Peter Iwers, krögare Restaurang 2112

Del 4: Liza Lind, Female Legends

Del 5: Carolina Klüft, verksamhetschef Generation Pep