Evenemangsstaden

På nya Heden kan fler event ta plats under hela året

  • Multiscen
  • Flexibla ytor för stora och små evenemang
  • Uteservingar och plats för food trucks
  • Matbazaar
  • Stadsodling med småskalig matproduktion
  • Möjlighet till 16 400 st läktarplatser (10 000 vid centercourten)
  • Ny park för trädgårdsevent och utställningar
  • Flexibla inomhuslokaler

På nya Heden kan fler saker hända under hela året. Ett ökat utbud av evenemang under en större del av året skapar ett större underlag för service och kringtjänster att växa fram. I dialog med befintliga och potentiella aktörer så har ytor och grönstruktur utformats för att skapa maximal flexibilitet.