Varför lämnar ni förslaget?

Vi vill manifestera och uppmärksamma Göteborgs 400-årsjubileum 2021 genom en gåva till Staden och göteborgarna! Nu när Göteborg fyller 400 år så vill vi bidra genom att överlämna ett förslag på ett viktigt stadsutvecklingsprojekt för staden, göteborgarna och kommande generationer. Det är inte ovanligt att utveckling av viktiga platser sker i samband med städers jubileer, inte minst Götaplatsen som kom till i anslutning till firandet av Göteborgs 300 år.

Vad är Heden Live?

Med förslaget Heden Live vill vi bidra till att utveckla Heden som plats med tillhörande byggnader. Vi har tagit tillvara och förstärkt allt det som är bra idag och adderat mervärde som skapar en fantastisk utvecklingspotential för oss alla göteborgare.

Heden Live bygger på idéen om att skapa en mötesplats i centrala Göteborg med idrotten som en samlande kraft. Den skall stimulera till liv och rörelse för alla generationer, från alla delar av Göteborg och ge möjlighet till både planerad som spontan rörelse. Vi ser framför oss sju teman som samverkar för att skapa liv på Heden hela dagen och hela året, d.v.s. bostaden, idrottsstaden, e-sportstaden, evenemangsstaden, hälsostaden, skolstaden och parkstaden.

Vilka står bakom Heden Live?

Det är Wallenstam som med hjälp av Wingårdhs har tagit fram och står bakom förslaget Heden Live.

Har ni tagit hänsyn till platsens förutsättningar?

Vi har med förslaget Heden Live tagit hänsyn till de kommunala styrdokumenten som finns och den vilja som finns att utveckla Göteborgs innerstad. Andra viktiga utgångspunkter är den parallella arkitekttävling som gjordes av stadsbyggnadskontoret 2017, analys av alla inlämnade förslag och juryns bedömningar, analys av dialogen med Göteborgarna tillsammans med våra egna djupintervjuer med idrottsklubbar, företag och organisationer.

Vem ska bygga?

Om och vem som i så fall skall bygga avgör Göteborgs Stad. Förslaget Heden Live är en 400-årsgåva från Wallenstam till Göteborg Stad med en idé om hur vi kan utveckla Heden utan att inkräkta på idrottens naturliga plats.  Wallenstam AB är självklart intresserad av att bidra i planeringen, bygga och långsiktigt förvalta bostäder på Heden.

Vem ska betala?

Byggnationen av nya fotbollsplaner, multiarenan, de publika lokalerna och den infrastruktur som behövs för att skapa Heden Live kan finansieras i sin helhet med de intäkter Göteborgs Stad kan få från de byggrätter som skapas i de fyra bostadshusen. Vi har gjort omfattande ekonomiska kalkyler som visar på möjligheterna till praktiskt genomförande och en ekonomi i balans för alla parter.

Hur många bostäder blir det?

Sammanlagt har vi föreslagit fyra bostadshus, 40 våningar höga med 1 200 bostäder i varierande storlek och upplåtelseformer. I anslutning till ett av tornen finns en ny skolbyggnad för att täcka befintligt förskoleprovisorium samt det behov som de fyra bostadshusen skapar.

Försvinner fotbollen från Heden?

Inte alls – snarare tvärtom. Heden Live kommer förstärka fotbollens möjligheter och all annan idrott. Det kommer bli ett område som har få motsvarigheter runt om i världen – en plats mitt i staden för alla.

Undrar du över något annat?

Kontakta oss gärna på hedenlive@wallenstam.se