E-sportstaden

I det digitala gränslandet kan ännu fler upptäcka idrotten och gemenskapen

  • Gaminghub
  • Inkubator och utbildning
  • Event och turneringar inomhus och utomhus

I dialogprocessen blev det tydligt att det finns en potential i att låta Göteborgs e-sportsaktörer ta en större roll i staden. I det digitala gränslandet kan ännu fler upptäcka idrotten och gemenskapen, och viktiga synergier kan skapas när den traditionella idrotten starka föreningskultur kan stärka e-sporten. I en gemensam byggnad finns det plats för både gaminghub, inkubator, event och turneringar. Husets innehåll bygger på delningsbara funktioner och ytor som i sig skapar möten mellan människor och kulturer.