Vår vision för Heden berör 14 av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi tror att Heden kan bli ett showroom för stadens bästa lösningar för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.