Hälsostaden

Med fler funktioner inspirerar Heden LIVE till rörelseglädje och rekreation genom hela livet

  • Lekplatser
  • Isbana
  • Bassäng/plaskdamm
  • Skolgård
  • Motionsspår
  • Utomhusgym

Redan idag är Heden en tillgänglig plats för fysisk aktivitet. Med fler funktioner för olika åldersgrupper inspirerar Heden LIVE till motion, rörelseglädje och rekreation genom hela livet vilket stärker folkhälsan och stadens sociala värden. Möjlighet till spontan aktivitet på alla människors olika villkor är genomgående för gestaltningen och programmeringen av hela Heden. Genom att förbereda för funktioner som fungerar även under vintern så kan aktivitet och flöden öka och bidra till en mer levande plats.