Idrottsstaden

På Heden är det nära till rörelse­glädje hela året

  • Fyra konstgräsplaner som kan omvandlas för sju- eller elvamannaspel.
  • Multisportarena
  • Co-club house
  • Idrottslabb
  • Ytor för spontanidrott
  • Motionsspår
  • Pep park och utomhusgym
  • Omklädningsrum
  • Exercishuset

Idrotten är och ska fortsatt vara en samlande kraft och katalysator för Heden. Fyra konstgräsplaner kan användas för spel 11 mot 11 eller sju mot sju, eller rymma andra aktiviteter. De tre planerna mot Parkgatan anläggs ovanpå parkeringsgaraget, vilket skapar bättre förutsättningar för underlaget att hållas torrt och varmt även vintertid. Centercourten i mitten är nedsänkt och omges av motionsspår och en trappning som skapar en stadsmöbel. Eftersom planen är nedsänkt kan den leda bort både dagvatten och skyfallsregn. I ett gemensamt klubbhus kan föreningar och grupper dela på funktioner som förråd, café och kontorsplatser. Idrottslabbet skapar synergier mellan idrott och forskning och stärker Göteborg som en idrottsstad i framkant. Exercishuset bevaras och betonar platsens historiska värde.