Förslaget Heden Live har tagits fram av Wallenstam med hjälp av Wingårdhs.

Vår vision tar avstamp i dialoger, stadens strategier och analyser på och runt Heden. Vår utgångspunkt är att förslaget ska ha en genomförbarhet och dessutom bidra till att lösa både lokala och globala utmaningar. Ett antal teman och verktyg definierar vilka effekter som kan uppnås och hur vi tar oss dit. Vi vill ha en lyhörd och transparent process som bygger på bred samverkan med ett gemensamt mål; ett bättre Heden för alla.

Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Göteborg, Stockholm och Uppsala, Sedan vi satte spaden i marken för första gången har vi ständigt blickat framåt, För att utveckla morgondagens fastigheter, kvarter och områden. Och göra plats för livet mellan husen. Idag är vi en etablerad samhällsbyggare med mer än 75 års erfarenhet av stadsutveckling. Något som vi tar med oss när vi fortsätter att skapa framtiden på det sätt som vi alltid gjort. Ett strå i taget.
Läs mer om Wallenstam