Skolstaden

Framtidens skola har hela Heden som källa till kunskap och lek

  • Förskola
  • Skola
  • Lekplats
  • Pedagogiska lekytor
  • Flexibla lokaler som lever även efter skoltid

Med fler bostäder i stadskärnan behövs goda skolmiljöer. Framtidens skola har hela Heden som källa till kunskap och lek. Förskolan placeras i det sydöstra hörnet med bra kopplingar till idrottsytor, stadsodlingar och lekplats. Med hjälp av Generation peps koncept Pep park utformas utomhusmiljöer som uppmuntrar till rörelseglädje och spontantidrott.